Lund City

Cycling day at Mårtenstorget

I samarbete med Tekniska förvaltningen ordnar Lunds Naturskyddsförening en cykeldag, då vi står på Mårtenstorget med olika cykelaktiviteter mellan klockan 10 och 14. Vi delar också ut priset till “Årets Lundscyklist”. Alla är välkomna att besöka torget och prata cykling, stadsplanering eller miljöfrågor i största allmänhet.

Dates, Times, Location

Show more times...
  • Mårtenstorget
  • Lund's Nature Conservation Society

Subscribe to our newsletter

News and information for those who operate in the city center or are otherwise involved in the development of Lund City.
© 2024
Lund City. All rights reserved.